Gecombineerde aansluiting

Laden via perscontainers

Gekozen oplossing

In Amsterdam wordt een bestaand openbaar laadobject aangesloten op de bestaande netaansluiting van een perscontainer. Het laadpunt en de container staan beide ter hoogte van de Rietwijkerstraat nr 30. In deze pilot wordt onderzocht of het technisch mogelijk is om de netaansluiting voor beide objecten te gebruiken zonder dat dit tot operationele problemen leidt. Als de koppeling technisch, juridisch en administratief succesvol verloopt, wordt bekeken welke kostenbesparing een gecombineerde aansluiting oplevert. Als het kansrijk is, wordt onderzocht of het schaalbaar kan worden ingezet op het (openbare) laadnetwerk. In eerste instantie wordt gekeken naar bestaande laadobjecten en containers. Kansrijker lijkt het echter om de koppeling te zoeken bij de realisatie van nieuwe locaties en de toepassing in bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling. 

Op dit moment wordt er voor ieder nieuw oplaadpunt een nieuwe netaansluiting gerealiseerd op het elektriciteitsnet. Het gebruik van al bestaande aansluitingen kan leiden tot kostenbesparing en efficiënter gebruik van de aansluiting. Ook is er minder overlast in de openbare ruimte bij gelijktijdige realisatie omdat de straat maar één keer open hoeft. De pilot in Amsterdam krijgt een vervolg als blijkt dat het idee in de praktijk net zo goed uitpakt als in theorie en alle betrokken partijen (Nuon, Heijmans, EV-Box, Sidcon en de Gemeente Amsterdam) de test als positief ervaren.

Stel hier uw vraag over dit project 

Do’s

Begin het traject met het toetsen van technische haalbaarheid in de praktijk op een bestaande locatie. Hierdoor kan zonder groot risico voor alle betrokken partijen een analyse worden gemaakt van de praktische uitdagingen. Ook kan gekeken worden of de proef kans van slagen heeft. Indien het lukt de netaansluiting te combineren zonder dat dit voor problemen zorgt bij de perscontainer of het laadobject, kan de locatie operationeel worden gemonitord (functioneren en data).

Bepaal pas in het tweede deel van het traject de vervolgstappen op contractueel, juridisch en administratief vlak. Deze aanpak helpt obstakels bij het opzetten van de pilot bij aanvang van het project voorkomen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit project?

Wij informeren u als er nieuws is.
Velden met een * zijn verplicht