Gecombineerde aansluiting

Laden via bergbezinkbassins

Gekozen oplossing

In Amsterdam wordt onderzocht of een bestaand danwel toekomstig openbaar laadobject aangesloten kan worden op de bestaande netaansluiting van een bergbezinkbassin. De berbezinkbassins in Amsterdam zijn in beeld gebracht en worden gekoppeld aan de Amsterdamse Parkeerplaatsenkaart. In overleg met Waternet (beheerder van de bergbezinkbassins) wordt een twee- of drietal mogelijke locaties aangewezen voor een pilot. Uiteindelijk wordt één laadobject aangesloten op de netaansluiting van het bergbezinkbassin. In de pilot wordt onderzocht of het mogelijk is om de netaansluiting voor beide objecten te gebruiken zonder dat dit tot operationele problemen leidt. Als de koppeling technisch, juridisch en administratief succesvol verloopt, wordt bekeken welke kostenbesparing een gecombineerde aansluiting oplevert. Als het kansrijk is, wordt onderzocht of het schaalbaar kan worden ingezet op het (openbare) laadnetwerk.

Op dit moment wordt nog voor ieder nieuw oplaadpunt een nieuwe netaansluiting op het elektriciteitsnet gerealiseerd. Het combineren met bestaande aansluitingen van bergbezinkbassins kan leiden tot kostenbesparing en efficiënter gebruik van de aansluiting, terwijl de kosten voor een nieuwe netaansluiting worden uitgespaard. De pilot in Amsterdam krijgt een vervolg als blijkt dat het idee in de praktijk net zo goed uitpakt als in theorie en alle betrokken partijen (Nuon, Heijmans, EV-Box, Sidcon en de Gemeente Amsterdam) de test als positief ervaren.

Stel hier uw vraag over dit project 

Do’s

Begin het traject met het toetsen van technische haalbaarheid in de praktijk op een bestaande locatie. Hierdoor kan zonder groot risico voor alle betrokken partijen een analyse worden gemaakt van de praktische uitdagingen. Ook kan gekeken worden of de proef kans van slagen heeft. Als het lukt de netaansluiting te combineren zonder dat dit voor problemen zorgt bij het bergbezinkbassin of het laadobject, kan de locatie operationeel worden gemonitord (functioneren en data).

Bepaal n het tweede deel van het traject worden vervolgstappen op contractueel, juridisch en administratief vlak. Zo vormen deze geen obstakel bij aanvang van het traject.

Don’ts

Betrek in een vroeg stadium zoveel mogelijk partijen die een rol spelen bij de totstandkoming van de gewenste oplossing. Ga als gemeente niet alleen aan de slag. Zo bleek na een vroege kennismaking met Waternet dat de (primair beoogde) rioolgemalen minder geschikt zijn, terwijl de bergbezinkbassins juist zeer geschikt zijn als potentieel 'stopcontact' voor laadobjecten.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit project?

Wij informeren u als er nieuws is.
Velden met een * zijn verplicht