Multifunctioneel object

Laadpunten in Hagenaartjes

Gekozen oplossing

Hoe zorg je in de schaarse openbare ruimte voor voldoende laadpalen, maar ook voor voldoende parkeerplekken die voor iedereen te gebruiken zijn? Gemeente Den Haag heeft daarvoor een pilot uitgevoerd met tien laadpunten in ‘Hagenaartjes’. Dit zijn de paaltjes die bomen beveiligen tegen aanrijdingen. Bij de paaltjes zijn geen parkeervakken voor elektrische auto’s gereserveerd. De verwachting was dat er altijd wel een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. Er is immers een bovengemiddeld aantal laadpunten in de straat beschikbaar. Tijdens de looptijd van de pilot onderzocht de gemeente hoeveel gebruik er werd gemaakt van de laadpunten, of EV-rijders voldoende vrije laadplekken kunnen vinden en wat buurtbewoners en gebruikers van de nieuwe manier van laden en parkeren vinden.

Het aantal laadpunten in dit gedeelte van de straat ging van voorheen 4 reguliere naar 10 laadpunten in Hagenaartjes. In totaal zijn er 49 parkeerplekken in dit straatdeel. In het aangewezen deel bestaat bij 40% van de parkeerplekken de mogelijkheid om met een elektrische auto te laden. Waarbij er daadwerkelijk bij 20% van het totaal van de plekken tegelijkertijd geladen kan worden. Door de laadinfrastructuur in bestaande objecten in de openbare ruimte te plaatsen en doordat kruisen en borden ontbreken, worden geen extra grondstoffen verbruikt. Bestaande objecten worden op een duurzame manier gebruikt en krijgen een dubbel doel, waardoor de laadpunten een minimale impact hebben op de openbare ruimte.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat het technisch mogelijk is om laadpunten in Hagenaartjes te installeren. De businesscase is echter negatief uitgevallen, omdat de aanlegkosten hoger zijn dan bij reguliere laadpunten. Ook worden de Hagenaartjes minder gebruikt dan reguliere laadpunten. EV-rijders geven aan dat ze minder gebruiksvriendelijk zijn, omdat het oplaadpunt laag bij de grond zit en de paaltjes snel vies worden. Zij wijken daarom liever uit naar een regulier laadpunt, als die beschikbaar is.
Omdat de onderzochte oplossing vergelijkbaar is met een laadplein, gaat gemeente Den Haag de opgedane ervaringen gebruiken bij het ontwikkelen van laadpleinen in de stad.

 

Stel hier uw vraag over dit project 

Do’s

Bij de pilot gaat het oorspronkelijk om een bewonersinitiatief. Het is heel waardevol dat de bewoners zelf achter de oplossing staan om er zo draagvlak voor te hebben. Uit de evaluatie bleek dat bestuurders van brandstofauto’s positief zijn over het toegenomen aantal parkeerplekken.

Hagenaartjes en vergelijkbare paaltjes zijn relatief klein. Daarom moet de netaansluiting buiten de paal zelf geplaatst worden. Zorg daarom dat op de locatie ruimte is voor één netkast per vijf paaltjes. Houd daarbij ook rekening met de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen.

Don’ts

De laadpunten worden in Hagenaartjes geïnstalleerd, die in de straat zijn aangebracht aan weerszijden van bomen om ze te beschermen tegen aanrijding door parkerende auto’s. Bij het aanleggen van de kabels naar de Hagenaartjes moet hiermee rekening gehouden worden.

Bij een reguliere laadpaal is een netaansluiting geïntegreerd die 2 laadpunten voedt. Bij de Hagenaartjes is gekozen voor eenzelfde netaansluiting verdeeld over vijf paaltjes. Dat betekent dat de laadpunten minder vermogen hebben en minder snel kunnen laden, als ze allemaal tegelijk worden gebruikt. Deze netoplossing is dus niet geschikt op plekken waar EV-rijders snel willen laden.

De technische opzet maakt de toepassing niet zonder meer in alle situaties geschikt. In de pilot ging het om paaltjes die bomen beschermen tegen aanrijden. De boomwortels maakten de graafwerkzaamheden bewerkelijk. Ook werden de paaltjes (en de ladende auto’s) snel vies door vogels in de bomen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit project?

Wij informeren u als er nieuws is.
Velden met een * zijn verplicht