Geclusterd laden

Laadplein met slimme software

Gekozen oplossing

In Rotterdam is in november 2018 het eerste laadplein voor elektrische auto’s geopend. Dit openbare en slimme laadplein is de volgende stap voor Rotterdam in de transitie naar uitstootvrije mobiliteit en een leefbare, gezonde en duurzame stad. Op het plein kunnen tien auto’s tegelijkertijd worden opgeladen. Door het clusteren van de laadpalen kan slimme software (in een centrale kast) voor de verdeling van de beschikbare groene stroom over de aangesloten auto’s zorgen. Ook zijn de palen compacter vormgegeven, zodat deze minder opvallen in de buitenruimte. De palen van dit laadplein zijn de eerste palen in Rotterdam waarbij elektrisch rijders hun auto ook zonder laadpas kunnen opladen. Gebruikers kunnen via de app ‘Laadpaal app/Last Mile Solutions’, gekoppeld met PayPal, betalen en de laadsessie starten en beëindigen. Vier van de tien parkeerplekken zijn exclusief bestemd voor elektrische auto’s. De andere zes plekken mogen zowel rijders van elektrische als niet-elektrische auto’s gebruiken. Deze vakken kunnen op een later moment, wanneer de laadbehoefte toeneemt, exclusief voor elektrische auto’s worden ingericht. De bebording is op de laadpaal gemonteerd en kan eenvoudig ‘meeschuiven’ als er een extra parkeerplek voor elektrische auto’s wordt bestemd. Het eerste jaar dient het laadplein als pilotproject. Voor deze periode zijn leerdoelen vastgesteld. Deze gaan in op:
1. het vergroten van gebruiksgemak voor de elektrisch rijder;
2. het verminderen van impact op de openbare ruimte;
3. (maatschappelijke) kosten van de laadinfrastructuur.
Na 2019 blijft het laadplein in gebruik maar met de reguliere monitoring in plaats van specifieke leerdoelen.

Technische specificaties:

 • Maximaal laadvermogen per laadpunt: 22kW. 
 • Aangesloten op een 3x80A netaansluiting (grootste kleinverbruikaansluiting). 
 • Voorbereid op smart charging (uitgesteld laden/load balancing). 
 • Vermogen wordt slim verdeeld over de 3 fasen (afhankelijk van 1-fase of 3-fase laden door de aangesloten auto, verschilt per merk en model).

Do’s

 • Betrek de omgeving. Bewoners en ondernemers uit de buurt hebben vaak waardevolle ideeën. 
 • Breng de parkeerdruk vooraf goed in kaart en stem de parkeerplekken erop af. 
 • Zorg al voor betrokkenheid in de fase van gebiedsontwikkeling. 
 • In voorbereiding van de werkzaamheden de buurt informeren over de nieuwe situatie en de combi van afgekruiste parkeervakken en algemeen te gebruiken parkeervakken met laadpaal. 
 • Marktpartijen meenemen in de (leer)doelen en ze met ideeën laten komen voor hardware, inrichting en backoffice. 
 • Besteed aandacht aan de voorlichting over het gebruik van het laadplein.

Don’ts

 • Het gebied vergeten te informeren over nieuwe regels m.b.t. (betaald) parkeren. 
 • Vergeet niet de benodigdheden op het vlak van kabel-/leidingvergunningen te checken. Deze kunnen afwijken van de reguliere meldingen bij laadpleinen.
 • Sterk afwijken van wat gebruikers gewend zijn qua werking en service bij reguliere laadpalen (denk aan: bediening paal en gebruik LED-indicator).
Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit project?

Wij informeren u als er nieuws is.
Velden met een * zijn verplicht