Geclusterd laden

Laadclusters met uitbreidmogelijkheid

 • Locatie's-Hertogenbosch
 • Looptijdjuli 2017 – juli 2018, met daarna voortgaande monitoring
 • Oplossinglaadclusters met uitbreidingsmogelijkheden
 • ContactpersoonKevin Ottenheim
 • Type projectPilot
 • E-mailadresk.ottenheim@s-hertogenbosch.nl

Gekozen oplossing

Slot Haverleij is een bijzondere woonwijk met een compacte opzet. In juni 2017 zijn er vier laadclusters gerealiseerd met elk vier laadpunten. Uniek is dat het aantal laadpunten snel kan uitbreiden als dat nodig is. Bij de voorbereidingen is namelijk al rekening gehouden met een groeiende laadbehoefte in de toekomst:

 • De gemeente heeft bij aanvang één verkeersbesluit genomen voor 48 parkeervakken;
 • Er is een grotere elektriciteitsaansluiting gerealiseerd;
 • De laadpalen worden slim aangestuurd (smart charging) zodat de beschikbare capaciteit optimaal wordt verdeeld over de ladende auto’s en de belasting van het elektriciteitsnet wordt beperkt;
 • Er is kabelinfrastructuur aangelegd, zodat bij uitbreiding geen graaf-of breekwerk meer nodig is, maar laadpalen ‘ingeprikt’ kunnen worden;
 • Er zijn contractuele afspraken met de CPO gemaakt over het bijplaatsen van laadpalen.

Deze voorbereidingen vergen enige tijd, maar leveren in de toekomst veel tijdswinst op.

De eerste uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarvoor waren slechts drie weken nodig. De ambitie is om de volgende uitbreiding binnen twee weken mogelijk te maken.

Deze pilot is een samenwerking tussen gemeente ’s-Hertogenbosch, Enpuls en Allego.

Do’s

Werk samen met de netbeheerder. Door het direct en eenmalig aanleggen van een 3x80A aansluiting per plein, hoeft de netbeheerder bij uitbreiding van het laadcluster niet opnieuw in actie te komen.

Houd rekening met het kostenplaatje. De periodieke netwerkkosten zijn voor een zwaardere aansluiting een stuk hoger, maar bij goed gebruik wordt dit terugverdiend. Op overige investeringen kan door clustering worden bespaard.

Betrek de bewoners. ’s-Hertogenbosch heeft de bewoners van Slot Haverleij intensief betrokken bij het project. Daardoor is er een breed draagvlak, ook onder inwoners zonder elektrische auto. Het verkeersbesluit is afgestemd met de wijk.

Don’ts

Plaats niet meteen bebording. Bij de laadclusters in Slot Haverleij is geen extra bebording geplaatst. Dit omdat zowel bewoners als gemeente wensen dat er zo min mogelijk objecten in de openbare ruimte staan. Nadeel is dat de gemeente hierdoor niet handhavend kan optreden, maar tot nu toe is dat binnen het project ook nog niet nodig geweest. Foutparkeren lijkt mee te vallen. De gemeente is op dit moment bezig om hier meer data over te verzamelen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit project?

Wij informeren u als er nieuws is.
Velden met een * zijn verplicht