Video: Ruim baan voor innovatie op seminar

Op 28 november werden bezoekers van het seminar Anders Laden geïnspireerd om op een nieuwe manier te kijken naar laadinfra voor elektrisch vervoer. Het seminar gaf een podium aan pioniers die aan de slag zijn gegaan met alternatieven voor de reguliere laadpaal.

Bekijk de terugblik:

video_terugblik_seminar_Anders_Laden

Het seminar trok veel bezoekers; overal in Nederland hebben gemeenten behoefte aan informatie over dit onderwerp. De alternatieven bieden namelijk onder meer oplossingen om efficiënter om te gaan met de openbare ruimte. Denk aan gecombineerde laadlichtmasten, ondergrondse laadpunten of laadpleinen. Dat dit onderwerp erg leeft, bleek tijdens deze middag.

Tijdens het seminar werd de Handreiking Anders Laden gepresenteerd. Dit document helpt gemeenten om zelf alternatieve laadvormen op te nemen in hun laadinfra-beleid. De handreiking werd met enthousiasme in ontvangst genomen door Bastijn Ravenshorst namens het Ministerie van I&W en Iris Kolkman namens de NAL-regio Groningen-Friesland-Drenthe.

Projectleider Robbie Blok: “We wilden met dit seminar informeren, inspireren en ook samen iets creëren – en volgens mij is dat erg goed gelukt.”

Terug naar overzicht