Publiek laden: kan het anders?

Steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Kan dat anders?

Met de groei van elektrisch vervoer, verschijnen steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Op dit moment zijn er ruim 28.000 publieke laadpunten in Nederland. In 2020 zouden dat er 70.000 moeten zijn. Het betekent dat er in de straat steeds meer laadpalen en borden komen. De vraag is of dit anders kan. Zijn er alternatieven?

Kosten en ruimte besparen met alternatieve laadoplossingen Om kosten en ruimte te besparen hebben zowel gemeenten als marktpartijen interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Een alternatief waarbij de publieke laadpaal slim wordt gecombineerd met een bestaande aansluiting of wordt geïntegreerd in bestaand straatmeubilair. Denk aan opladen via een lantaarnpaal, een brug, een perscontainer of in de straat. De mogelijkheden zijn verrassend.

Kostenreductie en minder druk op de openbare ruimte Onderzoek van de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht laat zien dat er aanzienlijk kosten kunnen worden bespaard wanneer publieke oplaadpunten worden gecombineerd met gemeentelijke aansluitingen. Als laadpunten daarnaast in bestaand straatmeubilair worden geïntegreerd, neemt de druk op de openbare ruimte af. De mogelijkheden die verschillende oplossingen bieden, worden op dit moment onderzocht en bij gemeenten in de praktijk toegepast.

Brug, perscontainer, rioolgemaal, licht- en laadmasten en stoep Inmiddels is al veel waardevolle informatie beschikbaar. Kennis die de overheden en markt helpt om keuzes te maken en daarmee in te spelen op actuele ontwikkelingen rond elektrisch vervoer. Het is tijd om deze kennis samen te brengen en te delen. Daarom introduceert NKL het Kennisplatform Anders Laden. Meld u dan hier aan.

Wat levert deelname aan het platform uw gemeente op?
1. Een overzicht van alternatieve laadoplossingen met hun belangrijkste kenmerken.
2. Inzicht in aandachtspunten en mogelijkheden van geteste oplossingen bij implementatie van pilots.
3. Randvoorwaarden bij implementatie van alternatieve laadoplossingen per thema (juridisch, technisch, financieel en organisatorisch).
4. Een relevant netwerk en sparringpartners.

Expertgroep Kennisplatform Alternatief Laden
Het NKL kennisplatform Alternatief Laden wordt gevoed en ondersteund door een expertgroep vanuit markt, overheid en wetenschap. De groep bestaat uit een vertegenwoordiging van: ElaadNL, EVConsult, Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam. Ingebrachte kennis wordt breed gedragen en komt uit onafhankelijke bron. De Expertgroep wordt gesteund door een betrokken klankbordgroep bestaande uit deelnemende gemeenten en ambassadeurs. 

Ambassadeurs en deelnemende gemeenten
Gemeenten en provincies die inmiddels zijn aangesloten en kennis en ervaring delen zijn: Arnhem, Amsterdam, Amersfoort, Venlo en de provincie Zuid-Holland.

Uitnodiging gemeenten
Bent u binnen uw gemeente bezig met een pilot, wilt u vragen stellen, kennis delen of wilt u zich aansluiten bij het platform?
Wij nodigen gemeenten hierbij uit zich aan te melden, Via het platform delen wij actuele informatie over alternatieve laadoplossingen van Nederlandse gemeenten. We brengen kansen en knelpunten in beeld en creëren kansen voor marktpartijen.

Terug naar overzicht