Proeftuin slimme laadpleinen

Hoe kun je een slim laadplein op de best mogelijke manier realiseren? Dat ontdekken gemeenten nu via de Proeftuin Slimme Laadpleinen. De kennis die zij opdoen, wordt gedeeld via diverse instrumenten, zodat ook andere gemeenten hiervan kunnen profiteren.

Laadpleinen zijn belangrijk om de laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer op te schalen. Bovendien kunnen laadpleinen bijdragen aan een evenwichtig energienetwerk via V2G-technologie (vehicle-to-grid). Het ministerie van I&W heeft daarom budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 46 slimme laadpleinen in 24 projecten binnen het overkoepelende project ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’, waarbij in totaal 489 laadpunten worden gerealiseerd.

De realisatie van deze 46 laadpleinen is op dit moment in volle gang; volgens planning zijn ze allemaal in de zomer van 2020 ingericht. Daarna wordt exploitatie en beheer tot eind 2022 gemonitord.

Pilotvoorbeelden:

• Provincie Groningen
Ontwikkeling van 4 laadpleinen, waarbij wordt samengewerkt met lokale energiecoöperaties. Op de pleinen wordt ruimte gereserveerd voor elektrische deelauto’s. Een van de pilotvragen: hoe kunnen laadpleinen de succesvolle uitrol van een elektrisch deelautoproject ondersteunen?

• Middelburg
Ontwikkeling van een mobiliteitshub met 12 laadpalen / 24 oplaadpunten. Een van de pilotvragen: hoe richt je een laadplein optimaal in toeristisch gebied in?

• Regio Rotterdam
Ontwikkeling van 4 laadpleinen, die zowel met wisselstroom en gelijkstroom werken, waardoor verschillende laadsnelheden mogelijk worden. Alle laadpleinen worden geschikt gemaakt voor V2G. Een van de pilotvragen: wat zijn de voordelen van terugladen voor de stad en voor de EV-rijder?

• Zeist
Ontwikkeling van een laadplein met 40 laadpalen, dichtbij sportvelden en bezienswaardigheden. Het plein is vooral op bezoekers gericht. Een van de pilotvragen: wat betekent de aanleg van dit plein voor de parkeerdruk en hoe reageren omwonenden?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Proeftuin Slimme Laadpleinen

Terug naar overzicht