Kan openbaar laden slimmer en efficiƫnter?

Kansen voorbij de reguliere laadpaal: handreiking en seminar op komst

Nu er snel meer elektrische auto’s bijkomen, groeit ook de behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte hard. Maar die ruimte is al intensief in gebruik. Hoe kan laadinfrastructuur goed worden ingepast? Welke alternatieven zijn er voor de reguliere laadpaal? En hoe kunnen gemeenten die alternatieven efficiënt en slim toepassen? Om bij deze vraagstukken te ondersteunen, brengt NKL dit najaar samen met partners een Handreiking Anders Laden uit. Ook is er op 21 november een seminar over dit onderwerp.

Gemeenten zoeken naar alternatieven voor de reguliere laadpaal. In de eerste plaats om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen. Maar ook omdat het in zo’n jonge sector zinvol is om voortdurend onder de loep te houden of er efficiëntere en slimmere wegen te bewandelen zijn. Laadinfrastructuur is immers nog lang niet uitontwikkeld.

Handreiking Anders Laden

4 September organiseerde NKL alvast een expertbijeenkomst. De kennis en ervaring van de aanwezige gemeenten en marktpartijen leverde waardevolle inzichten en overwegingen op, die een plek krijgen in de handreiking Anders Laden. De aandacht ging naar vier deelthema’s: laden in objecten; ondergronds laden; geclusterd laden en ‘sociaal laden’. In de handreiking wordt ook input verwerkt van pilots rond alternatieve laadvormen. Voorbeelden daarvan staan op digitaal platform andersladen.nl.

Seminar Anders Laden – 21 november

Overal in Nederland lopen initiatieven rond alternatieve laadvormen. Door die kennis te delen, komen we samen verder. Dat is de insteek van het seminar Anders Laden op 21 november. Het seminar is ook dé plek om met elkaar vooruit te denken en om te denken. Alternatieve laadvormen kunnen de openbare ruimte wellicht juist een positieve impuls geven! Zet de datum voor dit prikkelende evenement alvast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

Vraag of suggestie? Mail: andersladen@nklnederland.nl

Terug naar overzicht