Handreiking: alternatieven voor reguliere laadpaal

Er zijn steeds meer elektrisch rijders, en die willen hun auto kunnen opladen. Maar hoe kunnen al die laadpunten ingepast worden in de openbare ruimte? Zijn er alternatieven voor een al te grote wildgroei aan reguliere laadpalen? Ja! Hoe dat zit, staat in de vandaag verschenen ‘Handreiking Anders Laden’.

Naast de reguliere laadpaal ontwikkelen pionierende Nederlandse gemeenten alternatieven, die:
efficiënt omgaan met de beperkte ruimte;

  • visueel aantrekkelijk zijn;
  • het energienetwerk evenwichtig belasten;
  • huidige laadinfra beter belasten;
  • een betere businesscase geven;
  • verkeersstromen reguleren.

Inspirerende pilotprojecten
Er zijn bijvoorbeeld pilots gehouden met gecombineerde objecten, zoals een laadlantaarnpaal. En met laadpleinen, waarvan de afzonderlijke laadpunten minder ruimte innemen dan losse laadpalen. En in Rotterdam is zelfs al een pilot gehouden met inductieladen. Het zijn maar enkele inspirerende voorbeelden van andere laadvormen.

De alternatieven die in de handreiking worden toegelicht:

  • multifunctionele objecten;
  • geclusterd laden;
  • ondergronds laden;
  • anders aansluiten;
  • efficiënt laden.

Wat biedt de handreiking?
De handreiking geeft een overzicht van de stand van zaken. Zo kunnen gemeenten vertrouwd raken met alternatieven voor de reguliere laadpaal. Bij elk alternatief is duidelijk weergegeven wat de kansen en uitdagingen zijn. Hierbij wordt ook aangegeven waar de oplossing mogelijk kan afwijken van bestaande richtlijnen. Dit helpt gemeenten om zelf alternatieve laadvormen op te nemen in hun laadinfra-beleid. Ook biedt het inspiratie om zelf een pilot op te zetten. Door kennis te delen, kan Nederland nieuwe stappen zetten op dit innovatieve gebied.

De handreiking wordt vandaag gepresenteerd op het Seminar Anders Laden in ’s Hertogenbosch. Een terugblik op het seminar vindt u binnenkort op deze site.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond alternatieve laadoplossingen? Meldt u zich dan aan voor het platform Anders Laden.

Download de handreiking

Terug naar overzicht